Gwara spiska

Gwara spiska jest gwarą południowomałopolską z kilkoma odmianami. Występuje również na Słowacji. W Polsce używana jest w 15 wsiach. Od zachodu graniczy z gwarą podhalańską, od północnego wschodu z gwarą Lachów sądeckich, od południowego wschodu z gwarą Górali sądeckich. Jest to jedna z gwar górskich obok podhalańskiej, orawskiej i południowożywieckiej. O gwarze spiskiej powstało wiele obszernych opracowań, zachęcamy do zapoznania się z najbardziej obszerną pozycją:
„Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący” (Grochola-Szczepanek 2012). Autorka omawia m.in. obecny stan zachowania gwary spiskiej oraz zróżnicowanie języka mieszkańców w tym regionie. Praca dostępna do pobrania po kliknięciu w poniższy link:

Ważnym opracowaniem gwary spiskiej jest „Korpus Spiski”, czyli elektroniczna baza tekstów i nagrań, która powstała pod kierunkiem Heleny Grocholi-Szczepanek w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie (2015-2019). Korpus dostępny jest online pod adresem https://www.spisz.ijp.pan.pl

Ciekawe spiskie słówka z „Korpusu Spiskiego” publikowane są cyklicznie na Facebooku https://www.facebook.com/ijp.krakow.pan