Zebranie Wiejskie – Fundusz Sołecki

http://czarnagora24.pl/wp-content/uploads/fundusz-solecki.jpg
Aktualności i wydarzenia, Wieści gminne, Wszystkie, Wydarzenia

Sołtys wsi zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Czarna Góra

na ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu 15 września 2019 roku tj. w niedzielę o godz. 14:00 

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Nadwodniej

Na zebraniu zostanie podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok, który uchwałą Rady Gminy zostanie po raz pierwszy wyodrębniony w przyszłorocznym budżecie. Serdecznie Zapraszamy wszystkich mieszkańców! To od Was zależy na co zostanie przeznaczone ponad 40 000 zł w naszej miejscowości.